Kültürel, Sanatsal ve Bilimsel içerikler.

Kuzuların sessizliği

Kuzuların sessizliği

Sabaha kadar idare edecek odunlar toplandı ve uzun gece başladı. Ben harika gece manzarasında ateş başında nöbet tutmaya gönüllü oldum. Gece uzun çünkü kurt saldırısı ihtimali yedi kangala rağmen hiç de az değil. Zafer Abinin sürüsü için bu gece pek tehlike yok. Yaklaşık iki bin koyun sürüsü içinde çok sayıda kuzu var ve asıl hedef onlar. Kurtlar, kangallar ve koyunlar hepsi de çok iyi koku alıyor. Deneyimli çobanların söylediklerine göre kurtlar rüzgarın yönünü de hesaba katıp kurnaz saldırılar yapabiliyorlar. Koyunlar arada huzursuzlaşınca yakınlarda kurt olduğu anlaşılıyor ve köpekler de huzursuzlaşıyor. Gece boyunca sessizlik sadece birkaç kez bozuldu ve sessizliğin yerini sürünün çan sesleri ve kangalların hırlamalarıyla koşuşturmaları aldı. Onun dışında bütün geceyi kuzuların sessizliği ve mücevher gibi parlayan samanyolunun ışıkları kapladı.

Samanyolu

Kuzuların sessizliği

Bütün sürüyü önce kangallara sonra bana emanet edip yattılar çünkü bulunduğumuz yer kurt saldırısına karşı avantajlı bir konumdaydı. Kuzuyu kapıp kaçırırken yokuş yukarı çıkmak daha zor olduğu için kurtlar genelde tepeden aşağı saldırmazlar. O yüzden aşağıda kamp ateşi başındaki nöbetçi görevinde ben ve etrafta uyuyan yörüklerle birlikte iki de kangal vardı. Diğer kangallar ise tepede köşe başlarında konuşlanmışlardı. Yine de bir iki kez saldırı girişimi oldu sanırım çünkü kangallar birkaç kez koşuşturup geri döndüler. Ataları olan kurtlardan kalan bir alışkanlık olacak, kangallar arasında da bir hiyerarşi vardı¹. Yedisinin içinde biri liderdi. Kimse bir şey söylemeden tekrar köşelerdeki yerlerine dağılmaları ve birbirleriyle sürekli iletişim içinde olmaları çok etkileyici.

Gün doğumu

Bir gece daha kazasız belasız geride kaldı.

 

 

 

 

 

Tan ağarmaya başlamadan çobanlardan birini uyandırıp bir saat kadar da ben uyudum. Sonra gün doğumuyla birlikte telaş yine başladı. Ama bu sefer yolculuk yoktu, burada bir gece daha kalacaktık. Telaş sürüleri otlamaya götürmek içindi. Mis gibi serin havada manzaraya karşı öğlene kadar temiz bir uyku çekip kendime geldim. Göçmeye biraz ara vermiş olmak benim çok hoşuma gitse de Zafer Abi yarın sabah erkenden tekrar yola çıkmaya kararlıydı. Buradan sonrası artık yol ve elektrikten tamamen uzak, sadece yörüklere ait bir dünyanın içine doğru bir yolculuk olacak. Az yolumuz kalmıştı ama en zor etap buradan sonrası olacak.

 

 

Yörük Patikaları >>>

<<< Koyunlar arasında

(dizinin ilk yazısı)

Dış bağlantılar

  1. http://www.academia.edu/9226944/Kurtlarda_Dayan%C4%B1%C5%9Fma_K%C3%B6peklerde_Hiyerar%C5%9Fi

yorum bırakın